strona główna

 

 

Piotr Waszczenko   1969-2013   (patron Regat Unity Line od 2017 r.)

Szczecinianin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 2 „Pobożniaka” i Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku transport morski.

Przez prawie 10 lat pracował w Polskiej Żegludze Morskiej. Był kierownikiem działu polityki żeglugowej i przedsięwzięć kapitałowych. Prowadził analizy rynku i odpowiadał za koordynację pracy placówek zagranicznych Grupy PŻM. Od roku 2003 w Unity Line, najpierw jako Prezes Zarządu, a potem jako Dyrektor Zarządzający.

Włączał się w działalność stowarzyszeń wspomagających cele społeczne – Sekretarz Fundacji Pro Publico Mare, skarbnik Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Bardzo aktywnie uczestniczył w latach 2003-2012 w organizacji Regat Unity Line. Lubiany przez współpracowników i żeglarzy, sympatyczny i ciepły w życiu zawodowym i żeglarskim.  Nazwanie Regat Unity Line Jego imieniem to podziękowanie za Jego zasługi dla tych regat, które w dużym stopniu ukształtował.

 

 

Lało i mocno wiało czyli XVII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko

 

W dniach 11 – 14 sierpnia odbyły się XVII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko na trasie Świnoujście-Kołobrzeg-Dziwnów. To porty tradycyjnie odwiedzane w tych regatach. W piątek 11 sierpnia o godz. 20.00 odbyła się w Porcie Północnym OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu odprawa kapitanów 66 jachtów zgłoszonych do regat z 260 żeglarzami. Jachty zostały podzielone na grupy: z pomiarem ORC, z pomiarem KWR, trzy grupy bez pomiarów Open oraz oldtimery i żeglarze samotni. Taki podział to również tradycja tych regat. Tak jak w tytule, często padał deszcz i mocno wiało z zachodu. Przeważały wiatry od 4 do 6 stopni w skali Beauforta. Jak mówi stare powiedzenie żeglarskie – z silnym wiatrem żeglarz da radę a z flautą nie popłynie. Warunki były bardzo dynamiczne. Wiele żagli i innych elementów osprzętu uległo uszkodzeniom, kilka jachtów musiało zawrócić podczas drugiego wyścigu do Kołobrzegu. Z wiatrem, nawet silnym płynie się po prostu szybko, natomiast pod wiatr, a tak było w wyścigu Kołobrzeg – Dziwnów mamy do czynienia z kursem na wiatr i pod falę. Słuszna decyzja zawrócenia podjęta przez kapitanów „Nadira” i „Borne on The Wind”, to oszczędzanie naszego najstarszego jachtu, oraz oczywista wybitnie nie sprzyjająca pogada dla trimarana.  Razem z regatami płynął statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI”, który płynie jako zabezpieczenie ratownicze regat. Statek uczestniczy w naszych regatach od ich początku, w roku 2001, i już wiele razy pomógł żeglarzom w potrzebie.

W poszczególnych grupach zwyciężyli:

 

W grupie z pomiarem ORC:

1 miejsce – jacht „Res Navalis” z kpt. Markiem Krzysztoszkiem

2 miejsce – jacht „Verano” z kpt. Markiem Wróblewskim

3 miejsce – jacht  „Bryza 33” z kpt. Jackiem Romanowskim

 

W grupie z pomiarem KWR:

1 miejsce – jacht „Orson” z kpt. Andrzejem Sokolowskim

2 miejsce – jacht „Mescalero” z kpt. Radosławem Okińskim

3 miejsce – jacht „Lisica” z kpt. Adamem Lisieckim

 

W grupie Open I jachtów o długości powyżej 10,50 metra:

1 miejsce -  jacht „Dancing Queen” z kpt. Jerzym Matuszakiem

2 miejsce – jacht Waternimf” z kpt. Edwardem Majchrowskim

3 miejsce – jacht „Chavera” z kpt. Bernhardem Obst

 

W grupie Open II jachtów o długości pomierzy 8,50 a 10,50 metra:

1 miejsce – jacht Delfini” z kpt. Eckhardem Kasel

2 miejsce – jacht „Trochus 4” z kpt. Edwardem Banaszakiem

3 miejsce – jacht Low Budget”z kpt. Zdzislawem Kosem

 

W grupie Open III jachtów o długości poniżej 8,50 metra:

1 miejsce – jacht „Polaris” z kpt. Eckhardem Manteufel

2 miejsce – jacht „Fujimo 55” z kpt. Stanislawem Letkiewiczem

3 miejsce – jacht „Seniorita” z kpt. Mirosławem Mordasem

 

W grupie oldtimerów, czyli jachtów zbudowanych przez 31.12.1977:

1 miejsce – jacht „Sharki” z kpt. Cezarym Wolskim

2 miejsce – jacht „Dar Szczecina” z kpt. Jerzym Szwochem

3 miejsce – jacht „Bosmat” z kpt. Andrzejem Szwabą

 

W grupie żeglarzy samotnych:

1 Miejsce – jacht „Tweety” z kpt. Henrykiem Kałużą

2 miejsce – jacht „One” z kpt. Szymonem Kubankiem

3 miejsce – jacht „ Scorpena” z kpt. Cezarym Szymańskim

Wszystkie powyżej wymienione jachty i ich załogi to wieloletni uczestnicy Regat Unity Line. Kpt. Henryk Kałuża, zwycięzca w grupie żeglarzy samotnych to także zwycięzca w tej grupie w I Regatach Unity Line, które wówczas nosiły nazwę I Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Unity Line. Równolegle z nimi rozgrywane były I Bałtyckie Regaty o Puchar Promu „Polonia” dla jachtów załogowych.  Startowało wówczas 19 jachtów z około 100 żeglarzami.

Na jachcie „Waternimf” startowała załoga z Jacht Klubu Bogoria III z Dąbrowy Górniczej. Kpt. Edward Majchrowski startuje od roku 2002, wówczas na jachcie „Paź I” startował w barwach Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Świnoujściu. Obydwa te kluby są bardzo zasłużone dla naszych regat. JKMW „Kotwica” w pierwszych latach regat użyczał nam swojej siedziby dla Komisji Sędziowskiej. JK Pogoria III to najliczniejsze reprezentacje klubowe, w naszych regatach uczestniczyło do 60 żeglarzy z tego klubu. Wyczarterowywali wówczas oprócz jachtów żaglowiec „Baltic Lady”.

Oprócz nagród w grupach było cały szereg wyróżnień:

- kpt. Adam Lisiecki otrzymał nagrodę Fair Play firmy  Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów. Adam to wzór dla żeglarzy, znakomity regatowiec, dżentelmen na wodzie, chętnie wspomaga innych swoją wiedzą i umiejętnościami. Prawdziwy senior  i profesor żeglarstwa regatowego.

Błękitną Wstęgę XVII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko zdobył kpt. Zbigniew Gutkowski wraz z załogą jachtu „Oiler”. Ich czas to 11 godzin i 33 minuty.

Puchary Prezydenta Kołobrzegu Janusza Gromka za wyścig Świnoujście – Kołobrzeg otrzymali:

- za 1 miejsce - jacht „Borne on The Wind” z kpt. Walerianem Latą

- za 2 miejsce – jacht „Trochus 4” z kpt. Edwardem Banaszakiem

- za 3 miejsce – jacht Dancing Queen” z kpt. Jerzym Matuszakiem

Puchary Burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka za wyścig Kołobrzeg –Dziwnów zdobyli:

- za 1 miejsce – jacht „Oiler” z kpt. Zbigniewem Gutkowskim

- za 2 miejsce – jacht „Waternimf”z kpt. Edwardem Majchrowskim

- za 3 miejsce – jacht  „Bryza 33” z kpt. Jackiem Romanowskim

XVII Regaty Unity Line to mnóstwo różnych, ciekawych wydarzeń, dlatego też już zaczynam pisać kolejne informacje.

Przesyłam pozdrowienia. Piotr Stelmarczyk. 15.07.2017.

 

Wyniki XVII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko.

 

Wyniki XVII Regat Unity Line grupy KWR, ORC, CLUB  >>>  

 

 

 

W uzupełnieniu informacji "Lało i mocno wiało czyli XVII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko" informuję, że wszystkie fotografie zostały wykonane podczas  XVII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko przez Jacka Sorokę, naszego fotografa regatowego od wielu lat. Jacek był zaokrętowany na pokładzie "Nawigatora XXI". Dziękuję Jackowi za fotografie i szybkie udostępnienie części wykonanych zdjęć. Wkrótce fotografie Jacka oraz Franciszka Długajczyka na naszej stronie www.regaty-unityline.pl   Wszystkie fotografie tam zamieszczone są dostępne dla żeglarzy, również w dużych plikach do dużych powiększeń.

 

Kilka zdjęć Jacka Soroki  >>>

Zdjęcia Franciszka Długajczyka  >>>

Foto Galeria ze wszystkich Regat Unity Line  >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII Regaty Unity Line

im. Piotra Waszczenko

 Świnoujście - Kołobrzeg – Dziwnów

 
11 – 14 sierpnia 2017 roku


Program XVII Regat Unity Line

11 sierpnia 2017, piątek godz. 20: 00. Rozpoczęcie regat. Odprawa Kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście

12 sierpnia 2017, sobota godz. 09: 00 / 09: 15 Start do I wyścigu Świnoujście - Kołobrzeg

13 sierpnia 2017, niedziela godz. 07: 30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Kołobrzeg

godz. 09: 00 /09: 15 Start do II wyścigu Kołobrzeg - Dziwnów

14 sierpnia 2017, poniedziałek od godz. 11: 00 Uroczystość zakończenia regat. Port Jachtowy DziwnówZawiadomienie o XVII Regatach Unity Line 2017  

Instrukcja Żeglugi XVII Regat Unity Line 2017 

Zgłoszenie do XVII Regat Unity Line 2017   Klasy regatowe:

1. ORC CLUB

2. KWR: I, II

3. OPEN: ZAŁOGI, SAMOTNICY, OLDTIMERY

Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat Unity Line oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane.

Organizatorzy Regat; Unity Line Limited Sp.z o.o. Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" w Kołobrzegu, Akademia Morska w Szczecinie, Miasto Kołobrzeg, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu, Gmina Dziwnów, Miasto Świnoujście, Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu.

Sędzia Główny Regat Izabella Kidacka, licencja 771, nr telefonu 781-514-121

Komandor Regat Unity Line Piotr Stelmarczyk tel. 887166316 email piotr.stelmarczyk@gmail.com Zapraszam na stronę regat www.regaty-unityline.pl Są tam wyniki dotychczasowych edycji, fotografie, filmy, artykuły prasowe. W przygotowaniu zawiadomienie o regatach oraz instrukcja żeglugi.

Zapraszam do udziału w regatach. Przesyłam pozdrowienia. Piotr Stelmarczyk


 

 

Partnerzy

                                                                      

 

 

partnerzy