s/y AWIOR

Edward Szymański

Starty w regatach Unity Line

Edycja Prowadzący Grupa Miejsce
X Edward Szymański Open od 6,51 – 8 m 11
XI Edward Szymański Oldtimery 10
XII Edward Szymański Open od 6,50 do 8,50 m 13
XIII Edward Szymański GR VI 17
XIV Edward Szymański Open do 8,50 m 8
XVIII Edward Szymański KWR I 4
XIX Edward Szymański KWR I 4